Szolgáltatásaink

Bizalmi vagyonkezelés

A bizalmi vagyonkezelés intézménye egy nemrég bevezetett jogintézmény Magyarországon, amely számos lehetőséget kínál a tulajdonos számára a vagyonának a megóvására, megőrzésére. A bizalmi vagyonkezelés egy három szereplős intézmény. A szereplők a vagyonrendelő, a bizalmi vagyonkezelő és a kedvezményezett. Lehetőség van arra is, hogy a vagyonrendelő és a vagyonkezelő ugyanazon személy legyen, amely akkor lehet célszerű, hogy ha úgy döntünk, hogy jogi keretek között szeretnénk vagyonunk egy részét leválasztani és azt külön kezelni. Ebben az esetben a bizalmi vagyonkezelés a vagyonrendelő közokiratba foglalt visszavonhatatlan egyoldalú nyilatkozatával jön létre. A vagyonkezelő kizárólagos kedvezményezetté nevezésére ugyanakkor nincs lehetőség.

Az intézmény célja egy elkülönített vagyontömeg létrehozása, ezáltal a vagyon megóvása, megőrzése. A bizalmi vagyonkezelés kiváló eszköze mind a vagyon védelemnek (hitelezők elleni védelem), mind az öröklési szabályoktól való eltérésnek vagy akár az adóoptimalizálásnak.

Egy hagyatéki eljárás évekig is elhúzódhat és akár pereskedés is kialakulhat, mind ezalatt az idő alatt pedig egy vállalkozás működése megállhat, egy ingatlan állaga jelentősen romolhat. Számos esetben előfordul, hogy a tulajdonos el kíván térni a kötelezően alkalmazandó öröklési szabályoktól, vagy a tulajdonos vagyontárgyai különböző országok területén találhatóak. Szintén gyakori, hogy a tulajdonosnak több kapcsolatból származó gyermeke van, vagy a tulajdonos szeretné előre megtervezni a kiskorú gyermekeiről vagy önálló jövedelemmel nem rendelkező hozzátartozójáról való gondoskodást.

A meglévő vagyon megóvása, védelme általános cél minden tulajdonos számára. A vagyonvédelem elsődleges szempontja a meglévő vagyon biztonságba helyezése harmadik személyekkel szemben. Mindezen célok megvalósítására kiváló eszköz a bizalmi vagyonkezelés, sőt a bizalmi vagyonkezelés kiváló alternatívája a házassági szerződésnek is. A bizalmi vagyonkezelés tehát segít a vagyont megőrizni, egyben tartani, az öröklésnél sokkal rugalmasabb és tervezhetőbb vagyonátadási eszköz, amely adott esetben anonimitást is biztosít.

Bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt többféle módon lehet létrehozni, a jogszabály ugyanis az alábbi lehetőségeket kínálja:

1. Az első lehetőség a szerződéssel létrehozott bizalmi vagyonkezelés, amely a vagyonkezelő és a vagyonrendelő(k) között létrejött szerződés. A megállapodásban a szerződő felek megállapítják a vagyonkezelés célját, meghatározzák a vagyonkezelésbe adandó vagyontárgya(ka)t, annak értékét, kijelölik a kedvezményezetteket stb. A bizalmi vagyonkezelési jogviszony ötven év elteltével megszűnik, e szabálytól eltérni nem lehet.

2. A másik lehetőség az egyoldalú jogügylettel létrehozott bizalmi vagyonkezelés, amelynek két fő típusa van. Az egyik, amikor a vagyonkezelő és a vagyonrendelő személye megegyezik, a másik pedig amikor végrendelettel kerül a bizalmi vagyonkezelés megalapításra. 

A vagyonkezelés a vagyonkezelő személye alapján lehet üzletszerű és nem üzletszerű. Üzletszerű vagyonkezelésről akkor beszélünk, amikor a pénzügyi szolgáltató vállalkozás több vagyonkezelési jogviszonyt létesít, különféle vagyonrendelőkkel. Az üzletszerű bizalmi vagyonkezelő vállalkozás létrehozásának meghatározott személyi és tárgyi feltételei vannak, amelyek megléte a Magyar Nemzeti Banknál történő regisztrációnak is előfeltétele. A nyilvántartásba vett bizalmi vagyonkezelő vállalkozások listája megtalálható a Magyar Nemzeti Bank a saját honlapján.

A nem üzletszerű vagyonkezelés esetében a vagyonrendelő egy bizalmasára bízza az elkülönítendő vagyonát. E forma alkalmazása esetén jellemző, hogy a vagyonrendelő és a vagyonkezelő személye megegyezik, vagy a vagyon kezelésével családtagot, illetve közeli ismerőst bíznak meg. A vagyonkezelő lehet természetes és jogi személy is. A nem üzletszerűen eljáró bizalmi vagyonkezelőnek büntetlen előéletűnek kell lennie, bizonyos, a törvényben meghatározott bűncselekmények tekintetében. A nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelő által kötött bizalmi vagyonkezelési szerződést ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba vagy közjegyzői okiratba kell foglalni. Ha a vagyonrendelő és a vagyonkezelő személye megegyezik a bizalmi vagyonkezelés a vagyonrendelő közokiratba foglalt visszavonhatatlan egyoldalú nyilatkozatával jön létre. A nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelési jogviszonyt be kell jelenteni a Magyar Nemzeti Banknál és csatolni kell a közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt bizalmi vagyonkezelési szerződést vagy az egyoldalú nyilatkozatot. A nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelési jogviszonyokat ugyanis a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartja. A Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásba vételi eljárása esetén az ügyintézési határidő hatvan nap. A bizalmi vagyonkezelési jogviszonyok nyilvántartásba vételi eljárása díjköteles, a díj mértéke 30.000,- Ft, melyet az eljárás megindításával egyidejűleg kell megfizetni.

Amennyiben szeretné vagyonát, cégét biztonságban tudni, forduljon hozzánk bizalommal és kérjen konzultációs időpontot az office@dobrocsi.com e-mail címen.


Az irodáról


Ügyvédi irodánk 2008 óta látja el magánszemélyek és vállalkozások jogi képviseletét és nyújt jogi segítséget a jog különböző területein (ingatlanjog, polgári jog, büntetőjog, cégjog, munkajog, családjog, kártérítési jog) eseti, illetve állandó megbízások alapján. Ügyfeleink számára az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon teljes körű megoldásokat igyekszünk biztosítani, megőrizve a közvetlenséget és a személyes, bizalmi viszonyt. Jogi szolgáltatásainkkal a magyar nyelv mellett, angol és német nyelven is ügyfeleink rendelkezésére állunk.


Irodánk Budapest XIII. kerületében, Újlipótváros szívében, a Pannónia utcában található.

Előzetes egyeztetés alapján a hét bármely napján ügyfeleink rendelkezésére állunk irodánkban vagy igény szerint más helyszínen.
Reméljük, hamarosan Önt is ügyfeleink között üdvözölhetjük.

ingatlan adásvételi ügyvéd

dr. Dobrocsi Krisztián Ervin


Tanulmányok

 • Jogi szakvizsga (2008)
 • Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (1997-2003)
 • Rockhampton Gimnázium, Ausztrália (1994-1995)
 • Cäcilienschule Gimnázium, Németország (1992-1993)

Nyelvismeret

 • magyar
 • angol
 • német

Szakmai tapasztalat

 • polgári peres és nemperes eljárások
 • ingatlanjog
 • társasági jog
 • kártérítési jog
 • bankjog
 • büntetőjog
 • munkajog
 • végrehajtási jog
 • öröklési jog
 • kereskedelmi jog
 • biztosítási jog
 • családjog

ingatlan adásvételi szerződés ügyvéd

dr. Kolling Ivett


Tanulmányok

 • Jogi szakvizsga (2018)
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (2008-2013)

Nyelvismeret

 • magyar
 • angol

Szakmai tapasztalat

 • polgári peres és nemperes eljárások
 • társasági jog
 • ingatlanjog
 • kártérítési jog
 • családjog
 • bankjog
 • munkajog
 • végrehajtási jog
 • öröklési jog
 • kereskedelmi jog

 

 

Az ügyvédekre vonatkozó szakmai szabályok Magyarországon tiltják konkrét ügyek, ügyfelek, referenciák honlapokon történő felsorolását, így ezt ehelyütt nem tudjuk megtenni.