Szolgáltatásaink

Munkajog

Amennyiben jogi segítségre van szüksége munkajogi ügyében, foglaljon időpontot személyes vagy online konzultációra az office@dobrocsi.com e-mail címen.

Munkajogi szolgáltatásaink:

 • jogi tanácsadás, jogi képviselet ellátása munkaügyi perekben és peren kívül;
 • a munkaviszony létesítésének, módosításának és megszüntetésének gyakorlata;
 • munkáltatói felmondás jogszerűségének vizsgálata;
 • munkaszerződések, tanulmányi szerződések, versenytilalmi megállapodások és egyéb munkajogi megállapodások, okiratok elkészítése, véleményezése;
 • munkajogi tanácsadás;
 • felmondás, azonnali hatályú felmondás, közös megegyezés készítése;
 • a vállalkozási-, megbízási-, és munkaviszony felülvizsgálata;
 • meglévő kollektív szerződés, belső szabályzatok felülvizsgálata;
 • munkaügyi ellenőrzés esetén jogi képviselet ellátása.

A munkaviszony megszüntetése

A Munka Törvénykönyve értelmében a munkaviszony megszüntetésének három féle módja van:

a) közös megegyezés,

b) felmondás,

c) azonnali hatályú felmondás.

Fontos, hogy a munkaviszony megszüntetése esetén is irányadóak a törvény általános magatartási követelményei az adott helyzetben általában elvárható magatartás tanúsítására, a jóhiszeműség, a tisztesség és a kölcsönös együttműködési kötelezettség betartására, a munkáltató és a munkavállaló érdekeinek méltányos mérlegelés alapján történő figyelembevételére, a tájékoztatási kötelezettségre, a joggal való visszaélés tilalmára az egyenlő bánásmód követelményének betartására vonatkozóan.

Kérdésként merül fel, hogy milyen okból mondhat fel a munkáltató.

A felmondás a másik félhez intézett egyoldalú, címzett jognyilatkozat, amely a munkaviszonyt nem azonnali hatállyal, hanem a felmondási idő elteltével szünteti meg.

A munkáltatói felmondás ma már a határozatlan és a határozott idejű munkaviszony megszüntetésére is alkalmazható.

A felmondás a közléssel hatályosul, akkor tekinthető közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek átadják, vagy az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé válik. A közlés akkor is hatályos, ha a címzett az átvételt megtagadja vagy szándékosan meghiúsítja. A munkavállaló azzal, hogy megtagadja a felmondás átvételét, lényegében önmagát fosztja meg az okirat tartalmának és a jogorvoslati határidő megismerésének a lehetőségétől.

Munkáltató felmondás esetén az alábbi szabályokra kell figyelemmel lenni:

 • A munkáltatói felmondás indokolásának kötelezettsége.
 • Az indok valóságának, okszerűségének és világosságának követelménye.
 • Az indoknak a munkavállaló magatartására, képességére vagy a munkáltató működésére történő korlátozása.
 • Felmondási tilalmak és korlátok megszabása.

A törvény a munkáltatói felmondási okokat nem sorolja fel tételesen, a munkáltató az említett tárgykörökkel összefüggő bármelyik indok alapján felmondhat.

A munkáltató azonban indokolás nélkül nem szüntetheti meg a munkavállaló munkaviszonyát, ha pedig felmondja azt, az indokolásnak komolynak és meggyőzőnek kell lennie. Ehhez pedig az szükséges, hogy a munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, illetve a munkáltató működésével összefüggő felmondási ok való és okszerű legyen.

A felmondási indok valóságának követelménye azt jelenti, hogy a tényeknek megfelelő indokolás fogadható el. A felmondási oknak azonban valósága mellett egyszersmind okszerűnek is kell lennie, ebből lehet ugyanis megállapítani azt, hogy az adott esetben a munkavállaló munkájára a munkáltatónál a felhozott indok következtében valóban nincs szükség, az okszerűség teszi megalapozottá azt a munkáltatói nyilatkozatot, amelynek célja a munkaviszony megszüntetése.

Néhány példát említve: valósága ellenére sem helytálló a munkáltató felmondásának az az indokolása, hogy a munkavállaló a megelőző évben többször beteg volt vagy például nem fogadható az a felmondási indokolás sem, hogy a huzamos ideje munkaviszonyban álló munkavállaló egy esetben késve érkezett a munkakezdésre.

A munkáltatói felmondás abban az esetben fejezi ki világosan a felmondás okát, ha a felmondásban a munkáltató megjelölte azokat a konkrét tényeket, illetve körülményeket, amelyekre a munkáltató a felmondást alapította. A felmondás lényege, hogy a felmondás okaként közöltekből megállapítható legyen: miért nincs a munkáltatónál szükség a továbbiakban a munkavállaló munkájára.

Nem világos tehát az az indokolás, amely nem öleli fel azokat a tényeket és körülményeket, amelyekből kitűnik, hogy a munkavállaló munkájára miért nincs a továbbiakban szükség, s így a munkavállalónak nem nyújt lehetőséget sem azok ellenőrzésére, sem az esetleges munkaügyi jogvitára való felkészülésére. Ilyen megítélés alá esik a bírói gyakorlat értelmében a tartalmatlan, közhelyszerű indokolás mint például: a munkavállaló nem felelt meg a személyéhez fűzött várakozásoknak, a munkáltatónál a munkavállaló munkakörének betöltésére más elképzelések alakultak ki, a munkavállaló magatartásában olyan alapvető hiányosságok tapasztalhatók, amelyek lehetetlenné teszik a munkahelyen való működését.

A forgalom visszaesésére alapított felmondási indok szintén nem felel meg a világos, valós, és okszerű indokolás törvényi követelményének. Ebből a munkavállaló számára ugyanis nem tűnik ki, hogy a jogviszony-megszüntetést a munkavégzésének hiányossága, vagy a munkáltató működésével összefüggő indok tette szükségessé.

A felmondási oknak a valósága mellett egyszersmind okszerűnek is kell lennie. A bírói gyakorlat szerint azonban például nem felel meg az okszerűség követelményének az az indokolás, amely szerint a munkavállaló hiányosságokkal végzi a munkáját, vagy munkája az elvárástól elmarad, ha nem bizonyított, hogy azt a munkavállaló képességei, illetve magatartása okozta.

Az indokolás tehát lényegi eleme a felmondásnak, olyannyira, hogy vita esetén a felmondás indokának valóságát és okszerűséget a munkáltatónak kell bizonyítania.

További fontos szabály, hogy a felmondást a munkavállalóval írásban kell közölni abból a felmondás okának világosan ki kell tűnnie. A felmondásnak a felmondási iratban történt indokolása végleges. Az utólag már nem egészíthető ki, jogvita esetén pedig már nincs helye olyan új felmondási indok bizonyításának, amelynek közlése a felmondásban nem történt meg.

Összefoglalva a munkáltatói felmondás indokolására a törvény három együttes feltétel fennállását követeli meg: világos, valós és okszerű. A bíróságok gyakorlata sajnos nem egységes abból a szempontból, hogy mit tekintenek világosnak, így rendkívül körültekintően kell eljárni munkáltató felmondás esetén.

Az indokoláson kívül figyelemmel kell lenni továbbá arra is, hogy bizonyos esetekben a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt.

Ezek az esetek az alábbiak:

a) a várandósság, b) a szülési szabadság, c) apasági szabadság, d) szülői szabadság, e) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, f) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, g) a nő jogszabály szerinti emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt, valamint h) gondozói mentesülés tartama alatt.


Az irodáról


Ügyvédi irodánk 2008 óta látja el magánszemélyek és vállalkozások jogi képviseletét és nyújt jogi segítséget a jog különböző területein (ingatlanjog, polgári jog, büntetőjog, cégjog, munkajog, családjog, kártérítési jog) eseti, illetve állandó megbízások alapján. Ügyfeleink számára az elvárható legmagasabb szakmai színvonalon teljes körű megoldásokat igyekszünk biztosítani, megőrizve a közvetlenséget és a személyes, bizalmi viszonyt. Jogi szolgáltatásainkkal a magyar nyelv mellett, angol és német nyelven is ügyfeleink rendelkezésére állunk.


Irodánk Budapest XIII. kerületében, Újlipótváros szívében, a Pannónia utcában található.

Előzetes egyeztetés alapján a hét bármely munkanapján ügyfeleink rendelkezésére állunk irodánkban vagy igény szerint más helyszínen.
Reméljük, hamarosan Önt is ügyfeleink között üdvözölhetjük.

ingatlan adásvételi ügyvéd

dr. Dobrocsi Krisztián Ervin


Tanulmányok

 • Jogi szakvizsga (2008)
 • Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar (1997-2003)
 • Rockhampton Gimnázium, Ausztrália (1994-1995)
 • Cäcilienschule Gimnázium, Németország (1992-1993)

Nyelvismeret

 • magyar
 • angol
 • német

Szakmai tapasztalat

 • polgári peres és nemperes eljárások
 • ingatlanjog
 • társasági jog
 • kártérítési jog
 • bankjog
 • büntetőjog
 • munkajog
 • végrehajtási jog
 • öröklési jog
 • kereskedelmi jog
 • biztosítási jog
 • családjog

ingatlan adásvételi szerződés ügyvéd

dr. Kolling Ivett


Tanulmányok

 • Jogi szakvizsga (2018)
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar (2008-2013)

Nyelvismeret

 • magyar
 • angol

Szakmai tapasztalat

 • polgári peres és nemperes eljárások
 • társasági jog
 • ingatlanjog
 • kártérítési jog
 • családjog
 • bankjog
 • munkajog
 • végrehajtási jog
 • öröklési jog
 • kereskedelmi jog

 

 

Az ügyvédekre vonatkozó szakmai szabályok Magyarországon tiltják konkrét ügyek, ügyfelek, referenciák honlapokon történő felsorolását, így ezt ehelyütt nem tudjuk megtenni.