Szolgáltatásaink

A Dobrocsi Ügyvédi Iroda szolgáltatásai:

Tekintse meg az ügyvédi profilunkba tartozó jogi területeket és szolgáltatásainkat:

 

Ingatlanközvetítés

 

Irodánk vállalja ingatlanok értékesítését, illetve bérbeadását, teljes körű szolgáltatást nyújtva az eladók és a vevők, illetve a bérbeadók és a bérlők részére.

Az ingatlan értékesítésének megkezdésétől biztosítjuk az ügyfeleink részére a teljes körű és szakszerű jogi tanácsadást, amely kiterjed az ingatlan tulajdonjogának átruházása során felmerülő polgári jogi szabályok, valamint az adó- és illetékszabályok ismertetésére, az adásvételi szerződés megkötésének szempontjaira, illetve az ingatlan esetleges tehermentesítésével kapcsolatos eljárás során a jogi képviselet ellátására.

Ingatlanjog

 

Az ingatlanjog területén rugalmas és teljes körű ügyintézést biztosítva várjuk ügyfeleinket magyar, angol és német nyelven.

 

Az ingatlanügyletek során széleskörű szolgáltatást nyújtunk megbízóink részére, amely magában foglalja többek között a tulajdoni lap beszerzését, az ingatlan jogi helyzetének vizsgálatát, ügyfél igényeinek figyelembevételével a szerződés és kapcsolódó dokumentumok megszerkesztését, szerződések véleményezését, a letétkezelést, az illetékes földhivatal előtti képviselet ellátását, külföldi vevő esetében a jogi képviselet ellátását az illetékes kormányhivatal előtt; a jogügylet kapcsán felmerülő adó- és illeték fizetésére vonatkozó jogi tájékoztatást, valamint az ezzel összefüggő jogi tanácsadást.

 • adásvételi, ajándékozási, bérleti, csereszerződés, tartási- és életjáradéki szerződés, jelzálogszerződés, haszonélvezeti jogot alapító, szolgalmi jogot alapító stb. szerződések készítése és véleményezése

Ingatlan-beruházási projektek során teljes körű képviseletet biztosítunk a hatósági engedélyezési eljárásoktól, az okiratszerkesztésen át (tervezési, vállalkozási, alvállalkozási és egyéb építési szerződések, adásvételi, bérleti szerződések, valamint társasházi alapító okirat elkészítése) az ingatlan-nyilvántartási ügyintézésig.

 

 

Családjog

 

Ügyvédi irodánk a családjog területén az alábbiakban áll az ügyfelek rendelkezésére:

 • élettársi és házassági vagyonjogi szerződések készítése,
 • házastársi vagyonközösség megszüntető szerződések készítése,
 • házassági bontóperekben (válóper) teljes körű peren kívüli és peres képviselet ellátása,
 • jogi tanácsadás.

Munkajog

 

Ügyvédi irodánk teljes körű jogi képviseletet nyújt a munkáltatóknak és a munkavállalóknak mind munkaügyi perek, mind az előzetes egyeztetési folyamatok során.

 

Vállaljuk

 • munkaszerződések, tanulmányi szerződések, egyéb munkajogi megállapodások, okiratok elkészítését, véleményezését,
 • jogi képviselet ellátását a munkaviszony megszüntetésével, munkabér iránti követeléssel, munkavállaló által okozott kárral, munkahelyi balesettel kapcsolatos vagy egyéb munkajogi probléma felmerülése esetén mind bírósági, mind peren kívüli eljárásokban.

Munkajogi kérdés, probléma felmerülése esetén keresse irodánkat időpont-egyeztetés céljából.

Peres eljárások és képviselet

 

Ügyvédi irodánk vállalja magánszemélyek, gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek képviseletét, érdekeinek védelmét a különböző jellegű polgári peres eljárások során. Ügyfeleinket mind az általuk, mind az ellenük megindított eljárásokban képviseljük.

 

Peres gyakorlatunk kiterjed többek között

 • a kártérítési ügyek, az orvosi műhibaperek,
 • a szerződés érvénytelenségével, hatálytalanságával kapcsolatos ügyek,
 • a szerződés teljesítésére kötelezéssel kapcsolatos perek, az elszámolási viták,
 • a hibás teljesítéssel, szavatossági és jótállási kérdésekkel,
 • a közös tulajdonnal stb. kapcsolatos perek vitelére.

Az első jogi konzultáció alkalmával ismertetjük ügyfeleinkkel az igénybe vehető jogi lehetőségeket, azok várható időtartamát, a felmerülő költségeket, az esetleges nehézségeket melyek az eljárás során felmerülhetnek.

Megbízás esetén tevékenységünk magában foglalja a keresetlevél, illetve ellenkérelem megszerkesztését, valamennyi szükséges jognyilatkozat és egyéb eljárási cselekmények szakszerű megtételét, folyamatos tájékoztatást az ügy állásáról, bármely egyeztetésen és tárgyaláson a jogi képviselet ellátását az ügy jogerős befejezéséig.

Jogi tanácsadás

 

Személyes konzultáció keretében jogi tanácsadást nyújtunk a bemutatott iratok és az Ön tényelőadása alapján többek között az alábbi területeken:

 • ingatlanjog; követelésbehajtás;
 • munkajog; cégjog;
 • öröklési jog, öröklés és hagyatéki eljárás;
 • családjogi ügyek;
 • végrehajtás.

Irodánk vállalja továbbá az alábbi szerződések szerkesztését, véleményezését, a jogügyletre vonatkozó jogi tanácsadást, valamint a teljes körű ügyintézést:

 • adásvételi, csere, ajándékozási, bérleti szerződés;
 • tartási és életjáradéki szerződés;
 • kölcsönszerződés, jelzálogszerződés;
 • házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés;
 • haszonélvezeti jogot, használati jogot, telki szolgalmat alapító szerződés;
 • végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozási szerződés.

További információért, illetve  ajánlatért kérjük, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot.

Társasági jog

 

A cégjog területén vállaljuk:

 • gazdasági társaságok - Bt., Kft. és Zrt. - alapítását;
 • már meglévő cég esetében a cégmódosítást;
 • üzletrész átruházási szerződés készítését;
 • gazdasági társaságok állandó jogi képviseletét,  jogi ügyeinek intézését;
 • gazdasági társaságok szerződéseinek véleményezését, működésük során felmerülő egyéb szerződések elkészítését.

Irodánk továbbá havi átalánydíjas megbízás alapján komplex jogi szolgáltatást nyújt a cégek számára. Ennek keretében teljes körűen kezeljük vállalkozása jogi ügyeit, elkészítjük cége szerződéseit, véleményezzük a meglévő szerződéseket, ellátjuk cége képviseletét a peres és nem peres eljárások során, az adóhatóság, a munkaügyi hatóság előtt, kezeljük követeléseit, segítséget és jogi útmutatást nyújtunk vállalkozása jogi ügyeinek intézéséhez, valamint figyelemmel kísérjük üzleti tevékenységére irányadó jogi szabályozás változásait. 

 

Forduljon hozzánk bizalommal és kérje ajánlatunkat az office@dobrocsi.com e-mail címen.

 

Követelésbehajtás

 

Ügyvédi irodánk szolgáltatásai közé tartoznak a követelések behajtásával kapcsolatos jogi szolgáltatások is, amelynek keretében vállaljuk

 • felszólító levél szerkesztését,
 • fizetési meghagyásos eljárások indítását, illetve ellentmondások benyújtását,
 • felszámolási eljárás és csődeljárás lefolytatása iránti kérelmek elkészítését, az eljárás során történő képviselet ellátását,
 • pert megelőző, perbeli és peren kívüli egyezségek megkötését,
 • peres és végrehajtási eljárás kezdeményezését.

Egy tartozás behajtásához érdemes jogi segítséget igénybe venni, a követelésbehajtásánál ugyanis a legfontosabb tényező az idő. Annak mérlegelésére, hogy a konkrét ügyben milyen jogi lehetőségek állnak rendelkezésre, személyes konzultáció keretében a meglévő dokumentumok és az Ön tényelőadása alapján tudunk jogi segítséget nyújtani.