Szolgáltatásaink

A Dobrocsi Ügyvédi Iroda szolgáltatásai:

Tekintse meg az ügyvédi profilunkba tartozó jogi területeket és szolgáltatásainkat:

 

Ingatlanjog

Rugalmas és teljes körű ügyintézést biztosítva állunk új és meglévő ügyfeleink rendelkezésére magyar, angol és német nyelven ingatlan adásvételi, ajándékozási, bérleti, csereszerződés, tartási- és életjáradéki szerződés készítése és véleményezése, ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok (haszonélvezeti jog, jelzálogjog, szolgalmi jog stb.)  keletkeztetése vagy törlése, valamint ingatlan-beruházásokhoz kapcsolódó jogi dokumentációk elkészítése során.

 

Ingatlanügyletek során teljes körű szolgáltatást nyújtunk ügyfeleink részére, amely az alábbiakat foglalja magában:

 • tulajdoni lap beszerzése, ingatlan jogi helyzetének vizsgálata, ügyfél igényeinek figyelembevételével a szerződés megszerkesztése, ellenjegyzése, esetlegesen szükségessé váló egyéb okiratok szerkesztése;
 • jogügylethez kapcsolódó letétkezelés; illetékes földhivatal előtti képviselet ellátása a tulajdonjog bejegyzéséig, NAV adatlap kitöltése és benyújtása; jogügylet kapcsán felmerülő adó- és illeték fizetésére vonatkozó jogi tájékoztatás, és az ezzel összefüggő jogi tanácsadás;
 • külföldi vevő esetében jogi képviselet ellátása az illetékes kormányhivatal engedélyének beszerzésére irányuló eljárásban

Ingatlanjog területén nyújtott szolgáltatásunk igénybevételéhez keresse irodánkat és kérje ajánlatunkat elérhetőségeink bármelyikén.

Ingatlanközvetítés

 

Irodánk vállalja ingatlanok értékesítését, illetve bérbeadását, teljes körű szolgáltatást nyújtva az eladók és a vevők, illetve a bérbeadók és a bérlők részére.

Az ingatlan értékesítésének megkezdésétől biztosítjuk az ügyfelek részére a teljes körű és szakszerű jogi tanácsadást, amely kiterjed az ingatlan tulajdonjogának átruházása során felmerülő polgári jogi szabályok, az adó- és illetékszabályok ismertetésére, az adásvételi szerződés megkötésének szempontjaira, illetve az ingatlan esetleges tehermentesítésével kapcsolatos eljárás során a jogi képviselet ellátására.


   

Munkajog

 

Jogi tanácsadással, a szükséges okiratok megszerkesztésével jogi segítséget nyújtunk Önnek akár munkáltatóként, akár munkavállalóként fordul irodánkhoz. Vállaljuk munkaszerződések és tanulmányi szerződések, egyéb munkajogi megállapodások, okiratok elkészítését, véleményezését, valamint jogi képviselet ellátását a munkaviszony megszüntetésével, munkabér iránti követeléssel, munkavállaló által okozott kárral, munkahelyi balesettel kapcsolatos vagy egyéb munkajogi probléma felmerülése esetén mind bírósági, mind peren kívüli eljárásokban.

 

Munkajogi kérdés, probléma felmerülése esetén keresse irodánkat időpont-egyeztetés céljából.

Cégek havi átalánydíjas jogi képviselete

 

Irodánk havi átalánydíjas megbízás alapján komplex jogi szolgáltatást nyújt cégek számára. Ennek keretében teljes körűen kezeljük vállalkozása jogi ügyeit, elkészítjük cége szerződéseit, véleményezzük a meglévő szerződéseket, ellátjuk cége képviseletét a peres és nem peres eljárások során, kezeljük követeléseit, segítséget és jogi útmutatást nyújtunk vállalkozása jogi ügyeinek intézéséhez, a hivatali ügyintézések során, ellátjuk vállalkozása teljes körű jogi képviseletét az adóhatóság, munkaügyi hatóság, illetve bármely más hatóság előtt. Üzleti tevékenységére irányadó jogi szabályozás változásait figyelemmel kísérjük és gondoskodunk róla, hogy vállalkozása naprakész legyen. 

 

Havi átalánydíjas szolgáltatásunk előnyei:

 • az átlagosnál lényegesen rövidebb határidő;
 • kedvezőbb megbízási óradíjak;
 • azonnali elérhetőség e-mailen, telefonon;
 • állandó jogi támogatás cége biztonságosabb és átláthatóbb működéséhez;
 • állandó jogi segítség az üzleti döntések meghozatalában.

Forduljon hozzánk bizalommal és kérje ajánlatunkat az office@dobrocsi.com e-mail címen.

Jogi tanácsadás

 

Személyes konzultáció keretében jogi tanácsadást nyújtunk a bemutatott iratok és az Ön tényelőadása alapján az alábbi területeken:

 • ingatlanjog;
 • cégjog;
 • munkajog;
 • követeléskezelés;
 • öröklés.

Forduljon irodánkhoz bizalommal és kérjen időpontot jogi problémája mielőbbi rendezéséhez.

 

Irodánk vállalja az alábbi szerződések szerkesztését, véleményezését, a jogügyletre vonatkozó jogi tanácsadást, valamint a teljes körű ügyintézést:

 • adásvételi, csere, ajándékozási, bérleti szerződés;
 • tartási és életjáradéki szerződés;
 • kölcsönszerződés, jelzálogszerződés;
 • házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés;
 • haszonélvezeti jogot, használati jogot, telki szolgalmat alapító szerződés;
 • végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozási szerződés.

További információért, illetve  ajánlatért kérjük, vegye fel a kapcsolatot irodánkkal.

Társasági jog

 

A cégjog területén vállaljuk:

 • gazdasági társaságok - Bt., Kft. és Zrt. - alapítását;
 • már meglévő cég esetében a cégmódosítást;
 • üzletrész átruházási szerződés készítését;
 • gazdasági társaságok állandó jogi képviseletét,  jogi ügyeinek intézését;
 • gazdasági társaságok szerződéseinek véleményezését, működésük során felmerülő egyéb szerződések elkészítését. 

További információért, illetve ajánlatért kérjük, vegye fel a kapcsolatot irodánkkal.

Követeléskezelés

 

Egy tartozás behajtásához érdemes jogi segítséget igénybe venni, a követelésbehajtásánál ugyanis a legfontosabb tényező maga az idő, így ha az Ön által megtett intézkedések eredménytelenek voltak, mindenképp forduljon ügyvédhez.

Irodánk segítséget nyújt a pénztartozás behajtásához, ha az adós a számla összegét határidőben egészben vagy részben nem fizette ki vagy vitatja a követelést. Vállaljuk felszólító levél szerkesztését, fizetési meghagyásos eljárás, felszámolási eljárás kezdeményezését, képviselet ellátását, pert megelőző, perbeli és peren kívüli egyezségek megkötését, peres és végrehajtási eljárás kezdeményezését.

Annak mérlegelésére, hogy a konkrét ügyben milyen jogi lehetőségek állnak rendelkezésre, személyes konzultáció keretében a meglévő dokumentumok és az Ön tényelőadása alapján tudunk jogi segítséget nyújtani.

 

Forduljon irodánkhoz bizalommal és kérjen időpontot elérhetőségeink bármelyikén.