Szolgáltatásaink

A Dobrocsi Ügyvédi Iroda szolgáltatásai:

Tekintse meg az ügyvédi profilunkba tartozó jogi területeket és szolgáltatásainkat:

 

Bizalmi vagyonkezelés

A bizalmi vagyonkezelés intézménye egy nemrég bevezetett jogintézmény Magyarországon, amely számos lehetőséget kínál a tulajdonos számára a vagyonának a megóvására, megőrzésére. A bizalmi vagyonkezelés kiváló eszköze mind a vagyon védelemnek (hitelezők elleni védelem), mind az öröklési szabályoktól való eltérésnek vagy akár az adóoptimalizálásnak.

Cégek átalánydíjas képviselete

 

Havi átalánydíjas megbízás alapján komplex jogi szolgáltatást nyújtunk a cégek számára, ennek keretében

 • teljes körűen kezeljük vállalkozása jogi ügyeit;
 • elkészítjük cége szerződéseit;
 • véleményezzük a meglévő szerződéseket;
 • ellátjuk a cég jogi képviseletét a peres és nem peres eljárások során, az adóhatóság, a munkaügyi hatóság előtt;
 • kezeljük a követeléseket;
 • segítséget és jogi útmutatást nyújtunk vállalkozása jogi ügyeinek intézéséhez, valamint figyelemmel kísérjük üzleti tevékenységére irányadó jogi szabályozás változásait. 

Forduljon hozzánk bizalommal és kérje ajánlatunkat az office@dobrocsi.com e-mail címen.

Online jogi tanácsadás


Ma már természetes, hogy mindent az interneten intézünk – miért épp a jogi szolgáltatás lenne kivétel?!

 

Sokszor, mikor jogi problémába ütközünk, nem tudjuk, hogy érdemes-e egy kérdéssel ügyvédi irodához fordulni, és az milyen költséggel jár. Online jogi tanácsadás szolgáltatásunkat ügyfeleink otthonról, saját környezetükben kényelmesen vehetik igénybe, időt és jelentős költségeket (útiköltség, parkolójegy) megtakarítva. Azon ügyfeleink számára, akiknek a felmerült jogi problémájukra, kérdésükre gyors, és az adott ügyre vonatkozó konkrét jogi válasz, illetve megoldási javaslat szükséges, és nem akar várni egy személyes konzultációs időpontra, fix munkadíjú online jogi tanácsadás szolgáltatásunkat kínáljuk magánszemélyek és cégek részére egyaránt.

 

Kifejezetten ajánljuk szolgátatásunkat a vállalkozás elindítása, illetve már meglévő vállalkozás működtetése esetén. Egy vállalkozás körében mindig számos jogi kérdés, probléma merül fel, amihez azonban nem szükséges jelentős költségek árán jogi szakembert alkalmaznia, online jogi szolgáltatásunk igénybevételével ugyanis a felmerült jogi kérdésben szakszerű és pontos, gyors választ, megoldási javaslatot kap, korrekt áron.

Ezen szolgáltatásunk keretében vállaljuk jogi tanácsadás nyújtását (polgári jog, munkajog, cégjog, családjog stb. területén), valamint szerződések és különböző okiratok jogi áttekintését, véleményezését.

 

Szolgáltatásunk igénybevételéhez forduljon hozzánk bizalommal az office@dobrocsi.com e-mail címen.

Büntetőjog gazdasági bűncselekmények

 

Ha büntetőügyben védelemre van szüksége, keresse irodánkat! Amennyiben bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják, a büntetőeljárás megindulásáról akkor szerez tudomást, amikor gyanúsítottként őrizetbe veszik vagy a nyomozó elé idézik, és kihallgatják. Attól kezdve, hogy büntetőeljárás gyanúsítottjává válik, joga van találkozni és beszélni az ügyvédjével. Joga van beszélni az ügyvédjével azt megelőzően, hogy a nyomozó hatóság megkezdené a kihallgatását.

 

Amennyiben Önt gazdasági bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják (például: hűtlen kezelés, adócsalás, pénzmosás,  korrupció és vesztegetés, csődbűncselekmény, közbeszerzési csalás, számítógépes bűnözés stb.) forduljon irodánkhoz.

 

A büntetőeljárás azért indul meg, mert a nyomozó hatóságnak bűncselekmény elkövetésére utaló információ jutott a tudomására. Ez az információ alapulhat feljelentésen vagy olyan tény felfedezésén, amely bűncselekmény elkövetésére utal. A büntetőeljárás célja annak megállapítása, hogy történt-e bűncselekmény, és amennyiben igen, rendelkezésre áll-e kellő mennyiségű bizonyíték a gyanúsított elleni vádemeléshez. Bűncselekmény elkövetésében való bűnösségét csak is kizárólag bíróság állapíthatja meg.

 

A büntetőeljárás két szakaszból áll: a tárgyalást megelőző eljárásból vagy nyomozásból és a tárgyalásból. A büntetőeljárás anélkül is befejeződhet, hogy az ügy bíróság elé kerülne (például ha azt állapítják meg a nyomozás során, hogy nem történt bűncselekmény).

Ingatlanjog

 

Az ingatlanjog területén rugalmas és teljes körű ügyintézést biztosítva várjuk ügyfeleinket magyar, angol és német nyelven. A szerződés megkötésére akár egy munkanapon belül sor kerülhet. Vállaljuk többek között adásvételi, ajándékozási, bérleti, csereszerződés, tartási- és életjáradéki szerződés, jelzálogszerződés, haszonélvezeti jogot alapító, szolgalmi jogot alapító szerződések készítését, és véleményezését.

 

Új építésű ingatlan vásárlása esetén gyakori, hogy az eladó biztosítja az ügyvédet, ilyen esetben mindig szükég van külön ügyvédre, aki az adásvételi szerződést és a kapcsolódó dokumentumokat jogilag áttekinti és tájékoztat arról mire figyeljünk a szerződéskötésnél, a műszaki átadás-átvételi eljárásnál vagy a birtokba-adás során.

 

Ingatlan adásvétel esetén a tevékekenységünk magában foglalja a tulajdoni lap beszerzését, az ingatlan jogi helyzetének vizsgálatát, ügyfél igényeinek figyelembevételével a szerződés és kapcsolódó dokumentumok megszerkesztését, a letétkezelést, az illetékes földhivatal előtti képviselet ellátását, külföldi vevő esetében a jogi képviselet ellátását az illetékes kormányhivatal előtt; a jogügylet kapcsán felmerülő adó- és illeték fizetésére vonatkozó jogi tájékoztatást, valamint az ezzel összefüggő jogi tanácsadást.

 

Az ingatlan adásvétel költségei az alábbiak:

 • a tulajdoni lap lekérésének a díja (3 600 Ft) az ingatlan jogi helyzetének vizsgálata céljából;
 • a földhivatali eljárás díja (6 600 Ft);
 • vagyonszerzési illeték (főszabályként az illeték összege a vételár 4 százaléka);
 • ügyvédi munkadíj összege.

Irodánk vállalja ingatlan-beruházási projektek teljes körű jogi lebonyolítását, ennek keretében jogi képviseletet biztosítunk a hatósági engedélyezési eljárásoktól, az okiratszerkesztésen át (tervezési, vállalkozási, alvállalkozási és egyéb építési szerződések, adásvételi, bérleti szerződések, valamint társasházi alapító okirat elkészítése) az ingatlan-nyilvántartási ügyintézésig.

 

Irodánk vállalja továbbá ingatlanok értékesítését, illetve bérbeadását. Az ingatlan értékesítésének, bérbeadásának a megkezdésétől teljes körű jogi szolgáltatást nyújtunk az ügyfeleink részére.

 

Irodánk együttműkődik ingatlanközvetítő irodával.  

 

 

Családjog és öröklési jog

 

A családjog és öröklési jog területén többek között az alábbi jogi szolgáltatásokat nyújtjuk az ügyfeleink részére:

 • élettársi és házassági vagyonjogi szerződések készítése; házastársi vagyonközösség megszüntető szerződések szerkesztése;
 • tartási-, életjáradéki szerződések szerkesztése; öröklési szerződés, végrendelet készítése;

 • képviselet ellátása hagyatéki eljárásban, öröklési jogi jogvitákban;

 • jogi tanácsadás.

Munkajog

 

Ügyvédi irodánk teljes körű jogi képviseletet nyújt mind a munkáltatók mind a munkavállalók számára:

 • a munkaviszony létesítésének, módosításának és megszüntetésének gyakorlata,
 • munkaszerződések, tanulmányi szerződések, versenytilalmi megállapodások és egyéb munkajogi megállapodások, okiratok elkészítése, véleményezése,
 • munkajogi tanácsadás,
 • felmondás, azonnali hatályú felmondás, közös megegyezés készítése,
 • a vállalkozási-, megbízási-, és munkaviszony felülvizsgálata,
 • meglévő kollektív szerződés, belső szabályzatok felülvizsgálata,
 • jogi képviselet ellátása, jogi tanácsadás munkaügyi perben,
 • munkaügyi ellenőrzés esetén jogi képviselet ellátása.

Munkajogi kérdés, probléma felmerülése esetén keresse irodánkat időpont-egyeztetés céljából az office@dobrocsi.com e-mail címen.

Peres képviselet

 

Ügyvédi irodánk vállalja gazdasági társaságok, illetve magánszemélyek jogi képviseletét, érdekeinek védelmét a különböző jellegű polgári peres és nemperes eljárások során. Ügyfeleinket mind az általuk, mind az ellenük megindított polgári peres és nem peres eljárásokban képviseljük.

 

Peres gyakorlatunk kiterjed többek között

 • a szerződés teljesítésére kötelezéssel kapcsolatos perek, az elszámolási viták;
 • a szerződés érvénytelenségével, hatálytalanságával kapcsolatos ügyek;
 • a hibás teljesítéssel, szavatossági és jótállási kérdésekkel;
 • a közös tulajdonnal kapcsolatos, valamint
 • a kártérítési ügyek, az orvosi műhibaperek vitelére.

Az első jogi konzultáció alkalmával ismertetjük ügyfeleinkkel az igénybe vehető jogi lehetőségeket, azok várható időtartamát, a felmerülő költségeket, az esetleges nehézségeket melyek az eljárás során felmerülhetnek.

 

Megbízás esetén tevékenységünk magában foglalja a keresetlevél, illetve ellenkérelem megszerkesztését, valamennyi szükséges jognyilatkozat és egyéb eljárási cselekmények megtételét, folyamatos tájékoztatást az ügy állásáról, bármely egyeztetésen és tárgyaláson a jogi képviselet ellátását az ügy jogerős befejezéséig.

Jogi tanácsadás

 

Személyes konzultáció keretében jogi tanácsadást nyújtunk - polgári jog, ingatlanjog, munkajog, cégjog, végrehajtási jog, öröklési jog, családjog stb területeken - a bemutatott iratok és az Ön tényelőadása alapján. 

 

Irodánk vállalja továbbá az alábbi szerződések szerkesztését, véleményezését, a jogügyletre vonatkozó jogi tanácsadást, valamint a teljes körű ügyintézést:

 • adásvételi, csere, ajándékozási, bérleti szerződés;
 • tartási és életjáradéki szerződés;
 • kölcsönszerződés, jelzálogszerződés;
 • házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés;
 • haszonélvezeti jogot, használati jogot, telki szolgalmat alapító szerződés;
 • végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozási szerződés.

További információért, illetve  ajánlatért kérjük, vegye fel irodánkkal a kapcsolatot az office@dobrocsi.com e-mail címen.

Társasági jog

 

A cégjog területén vállaljuk:

 • gazdasági társaságok - Bt., Kft. és Zrt. - alapítását;
 • már meglévő cég esetében a cégmódosítást;
 • üzletrész átruházási szerződés készítését;
 • gazdasági társaságok állandó jogi képviseletét,  jogi ügyeinek intézését;
 • gazdasági társaságok szerződéseinek véleményezését, működésük során felmerülő egyéb szerződések elkészítését.

Forduljon hozzánk bizalommal és kérje ajánlatunkat az office@dobrocsi.com e-mail címen.

 

Követelésbehajtás

 

Egy tartozás behajtásához érdemes jogi segítséget igénybe venni, a követelésbehajtásnál ugyanis a legfontosabb tényező az idő.

A fizetési meghagyásos eljárás a pénzkövetelések gyors és hatékony érvényesítésére szolgál, egy egyszerűsített követelés-behajtási eljárás. A fizetési meghagyás kezdeményezése eljárási díj köteles, az eljárási illeték és az ügyvédi munkadíj összegét a jogosultnak kell megelőlegeznie, de a kötelezett viseli.

 

Az alábbiakban tudunk jogi segítséget nyújtani:

 • fizetési felszólító levél szerkesztése,
 • fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése, illetve ellentmondás benyújtása,
 • felszámolási eljárás és csődeljárás lefolytatása iránti kérelmek elkészítése, jogi képviselet ellátása,
 • pert megelőző, perbeli és peren kívüli egyezségek megkötése,
 • peres és végrehajtási eljárás kezdeményezése.

Annak mérlegelésére, hogy a konkrét ügyben milyen jogi lehetőségek állnak rendelkezésre személyes vagy online konzultáció keretében a meglévő dokumentumok, és az Ön tényelőadása alapján tudunk jogi segítséget nyújtani.

 

Jogi szolgáltatásunk igénybevételéhez forduljon hozzánk bizalommal az office@dobrocsi.com e-mail címen.